Sabtu, 25 Juli 2020

Soal UAS Bahasa Bali Kelas 5 SD (Semester Genap)

Soal UAS Bahasa Bali Kelas 5 SD (Semester Genap)


Soal UAS Bahasa Bali Kelas 5 SD (Semester Genap)


Indayang pilih silih tunggil pilihan A, B, C , utawi D sane pinih patut!


1. Kruna polah inggih ounika kruna sane polih pengater anusuara………..
        a. ny, m, n, ng
        b. ny, m, n, p
        c. y, l, w, r
        d. y, l, w, z


2. Anake sane dueg sakancan maigel-igelan kadanin…………..
        a. sangging
        b. undagi
        c. bendega
        d. pragina


3. I Putu Adi anak mula mayus malajah. Kruna mayus pateh teken anak …………..
        a. rajin
        b. belog
        c. males
        d. dueg


4. Anak ane geginane tuah ngae sakancan wewangunan kadanin…………..
        a. buruh
        b. undagi
        c. bendega
        d. pragina


5. Pak Kompyang tuah geginane ngalih ulam ring segara. Pak Kompyang dados…………..
        a. petani
        b. nelayan
        c. bendega
        d. buruh


6. Don nyuh ane wayah kadanin…………..
        a. slepan
        b. busung
        c. danyuh
        d. kelapa


7. Don biu sane tuh madan…………..
        a. sagu
        b. uyung
        c. danyuh
        d. kraras


8. Nuju pangrupukan alit-alite ngae ogoh-ogoh. Kruna ogoh-ogoh madan kruna dwi…………..
        a. sama lingga
        b. maya lingga
        c. purwa
        d. samatra


9. Yening ngaturang canang patut dagingin sesari. Kruna sesari madan kruna dwi…………..
        a. sama lingga
        b. maya lingga
        c. purwa
        d. samatra


10. Luh Utami demen mamaca buku basa Bali. Ane madan kruna tiron ring lengkara punika…………..
        a. demen
        b. mamaca
        c. buku
        d. Bali


11. Sane patut antuk kruna lingga akecap utawi awanda, inggih punike…………..
        a. sabun
        b. durusang
        c. katiwawalan
        d. don


12. Sane madan pangangge tengenan inggih punika…………..
        a. ulu
        b. taleng
        c. tedong
        d. cecek


13. Aksara wianjana akehnyane…………..
        a. limolas
        b. plekutus
        c. siangolas
        d. pitulas


14. Gantungan Ra mewasta…………..
        a. suku
        b. taleng
        c. nania
       d. cakra


15. Yening nulis kruna nasi aksara Baline nganggen …………..
        a. suku
        b. taleng
        c. ulu
        d. adeg-adeg


16. Yening nulis kruna bebek aksara Baline nganggen …………..
        a. bisah
        b. pepet
        c. ulu
        d. adeg-adeg


17. Ibu Guru nganggen kamen kuning rahina soma. Kruna kamen raos alusne…………..
        a. kwaca
        b. wastra
        c. pakaian
        d. kaos
18. Muride mabaju putih rahina soma. Kruna baju raos alusne…………..
        a. kwaca
        b. wastra
        c. pakaian
        d. kaos


19. Ngiring mesandekan, Anake Agung ngandikain. Lengkare punike nganggen bahasa alus…………..
        a. alus singgih
        b. alus andap
        c. alus madia
        d. alus mider


20. Titiang menyama sareng patpat. Lengkare punike nganggen bahasa…………..
        a. basa alus sor
        b. alus madia
        c. basa kasar
        d. alus mider


21. Yadiastun suba nganggo baju tebel …………. Luh Sari enu masih dingin. Kruna pangantun ane anut anggon ngisinin cecek-ceceke.
         a. prade
         b. nanging
         c. krane
         d. sawireh


22. Gede Raka awakne siteng sawireh lemah peteng ngitungang dedaran. kruna sane matungkalikan di lengkara punika…………..
        a. awakne siteng
        b. lemah peteng
        c. gede raka
        d. ngitungang dedaran


23. Cecimpedan yening artiang ke bahasa Indonesia artinnyane inggih punike,…………..
        a. peribahasa
        b. teka-teki
        c. puisi
        d. pantun


24. Napike anak cerik dueg ngukir. Pasaut cecimpedane punike,…………..
        a. capung
        b. pengukir
        c. balang
        d. tetani25. Napike krek-krek ngejohang. Pasaut cecimpedane punike,…………..
        a. anak melaib
        b. takut
        c. anak nyampat
        d. matahari


26. Yening dados siswa, nenten becik mejoan pancing. Majoan pancing artinnyane …………..
        a. ngambul
        b. bolos
        c. males
        d. melaib


27. Sampunang metaluh nyuh yening ngelah kaduegan. Mataluh nyuh artinnyane …………..
        a. ngambul
        b. dueg
        c. sombong
        d. mendep


28. Nenten dados mabuah jaka yening dot ngelah timpal polos. Mabuah jaka artinnyane …………..
        a. sombong
        b. melaibin
        c. nguluk-nguluk
        d. mabuk-mabukan


29. Kruna ane macetak sondoh beten ene ane tusing maan paweweh (ma – an) tuah…………..
        a. ia matumbasan di peken Galiran 
        b. ipun maraosan sareng sawitrane
        c. majalan masuk ka sekolah 
        d. ingetang magisian yening megandeng


30. Wenten sane kawastanin pala bungkah, pala gantung …….. pala rambat. Kruna pangantun sane anut anggo ngisinin cecek-ceceke tuah ..................
        a. sawireh
        b. nanging
        c. yening
        d. miwah


31. Tanah lot magenah ring kabupaten Tabanan. Kruna Tabanan yening surat nganggo aksara Bali dados …………..
    Soal UAS Bahasa Bali Kelas 5 SD (Semester Genap)


32. Semeton Bali siap siage mengantisipasi virus korona. Kruna korona yening surat nganggo aksara Bali dados …………..
soal Bahasa Bali33. Cingakin gambare puniki!

soal Bahasa Bali


Objek pariwisata gambare baduur magenah ring kabupaten…………..
       a. Buleleng
       b. Tabanan
       c. Badung
       d. Bangli


34. Cingakin gambare puniki!

soal Bahasa Bali


Objek pariwisata gambare baduur magenah ring kabupaten…………..
        a. Karangasem
        b. Klungkung
        c. Gianyar
        d. Jembrana


35. Kulitne selem denges pantes ia orahange cara Tualen. Kruna sane ngerasang arti di lengkarane baduur tuah…………..
        a. kulitne selem
        b. selem denges
        c. pantes
        d. cara Tualen


36. Ipun nenten madue semeton tur idup padidian, kasenggakang buka…………..
        a. becicane ujanan
        b. bantene masorohan
        c. batun buluane
        d. bikule pisuhin


37. Sekadi anake uyang paling nenten uning-uning nongos, sesenggakan punike buka…………..
        a. becicane ujanan
        b. lindunge uyahin
        c. bukite ejohin
        d. bikule pisuhin


38. Kruna-kruna ring sor sane tusing ngranjing bacakan dwi sama lingga…………..
        a. selem-selem, barak-barak
        b. cenik-cenik, buku-buku
        c. kupu-kupu, pici-pici
        d. lanang-lanang, bajang-bajang39. Kruna-kruna ring sor sane tusing ngranjing bacakan dwi maya lingga…………..
        a. paketeltel
        b. ogoh-ogoh
        c. kupu-kupu
        d. pici-pici


40. Kruna-kruna ring sor sane  ngranjing bacakan dwi purwa lingga…………..
        a. sesapi
        b. kunang-kunang
        c. katang-katang
        d. sledat-sledet
Soal Ulangan Bahasa Bali Semester Genap 2020

# UAS Bahasa Bali 2020

Ingin mendapatkan soal-soal terbaru, silahkan Kontak Web
Kunci Jawaban

No
Kunci
No
Kunci
No
Kunci
No
Kunci
1
A
11
D
21
B
31
B
2
D
12
D
22
B
32
A
3
C
13
B
23
B
33
B
4
B
14
D
24
D
34
A
5
B
15
C
25
C
35
B
6
C
16
D
26
C
36
C
7
D
17
B
27
C
37
B
8
B
18
A
28
C
38
C
9
C
19
A
29
C
39
A
10
B
20
A
30
D
40
A

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2020 Tempat Berbagi Informasi | All Right Reserved